Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Furkan
Öğülmüş

1989, Darende/Malatya

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1989 yılında Malatya Darende'de doğdu. İlk ve Ortaokulu Darende Cumhuriyet İlköğretim Okulunda, liseyi Malatya (Y.D.A) Sümer Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Gebze Teknik Üniversitesinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir. Aynı yıl özel sektörde Şehir Plancısı olarak iş hayatına başladı. Bu süreçte çeşitli şehirlerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları, koruma amaçlı imar planı çalışmaları ve kentsel tasarım çalışmalarında bulundu. Ankara İli Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve AOÇ 1/10000 Ölçekli Koruma İmar Planı, Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı, Kocaeli İli Gebze İlçesi Hürriyet Mahallesi Kentsel Tasarım ve Vaziyet Planı, Kocaeli İli Gebze İlçesi Köy Gelişim Alanları 1/1000 Uygulama İmar Planı Planlama Çalışmaları, Urfa İli Eyüpnebi Beldesi 1/1000 Uygulama İmar Planı çalışmalarında proje ekibinde, Ankara İli Etimesgut ve Yenimahalle İlçelerinde hazırlanan yaklaşık 1250 ha’lık imar planı çalışmalarında Proje Yöneticisi olarak çalıştı. 2012 yılında Sultanbeyli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde raportör-Şehir Plancısı olarak göreve başladı. 2015-2019 yılları arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Planlama Şefi olarak hizmetine devam etti. Görev süresi içerisinde İmar ve Şehircilik ile Park ve Bahçeler Müdür Vekilliği görevlerinde de bulundu. Temmuz 2019 yılı itibariyle Bilgi İşlem Müdürü olarak atanan ÖĞÜLMÜŞ evli ve 1 çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

-

Dahili Numaralar

Bilgi İşlem Kalemi: -

İlgili Dökümanlar

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği