Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü

Ahmet
Çöpür

Amasya, 1976

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1976 yılında Amasya’nın Suluova ilçesinde doğdu. 1996 yılında Pendik İmam Hatip Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Ardından Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler ön lisans programını tamamladı. Çöpür, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim hayatına devam etmektedir.

1997 yılında Sultanbeyli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bu bölümde uzun seneler görevine devam eden Çöpür, bir süre Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yaptı. Ardından üstün başarı ve gayretlerinden dolayı 2016 yılının Kasım ayında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şef olarak atandı. 2017 yılının Eylül ayında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak göreve başlayan Çöpür, 2018 yılı Mart ayında Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne atandı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunan Çöpür’ün imtiyaz sahibi olduğu bir gazetesi bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5179 Sayılı Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerlerine Ait Kanun, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İlişkin Yönetmelik, Müdürlük Çalışma Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetlemek ve ruhsatlandırmak, çevre kaynaklarını korumak, hava, su, gürültü ve toprak kirliliğini kontrol etmek, ölçmek, izlemek, gerekli yatırımları yapmak, uygulamak, çevre bilincini geliştirici eğitimler ve çalışmalar yapmak, atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek gibi çevre faaliyetleri ile belediye yetki sınırları içerisindeki sıhhi, gayri sıhhi (2 ve 3. Sınıf) müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, hafta sonu çalışma ruhsatlarının verilmesi başlıca görevleridir.

Dahili Numaralar

Çevre Koruma Şefliği: 1218
Ruhsat Şefliği: 1237
Ruhsat Kalemi: 1240 - 1229 - 1163
Çevre Denetim Komisyonu: 1660
Sıhhi ve GSM Denetim Komisyonu: 1234

İlgili Dökümanlar

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
2872 Sayılı Çevre Kanunu
5179 Sayılı Kanunu
Başvuru Evrak Listesi
9207 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik