Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Abdulkadir
Çapanoğlu

1971, Erzurum

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
Abdulkadir Çapanoğlu, 1971 yılında Erzurum da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’ da tamamladıktan sonra A.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. Daha sonra, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans yapan Çapanoğlu, eğitimine halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bölümünde Doktora yaparak devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Çapanoğlu, 1997 yılından itibaren Kartal Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Çapanoğlu, halen Sultanbeyli Belediyesi’nde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek, kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinası, mobilya ve mefruşat ile basılı kağıt ve kırtasiyenin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek, dış birimleri arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını sağlamak, kurumun onarım ve dekorasyon işlerini planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmak, yemekhane ve Belediyenin yemek, temizlik, gözetleme - danışma - yönlendirme ve personel servis ihtiyacını karşılayan taşeron firmanın kontrolünü sağlamak, birimin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmek, tören ve festivallerde, tören ve festival alanlarının bayraklarla süslenmesi ve ses cihazının kurulması işini yürütmek, Belediye merkez ve dış birimlerin 24 saat gözetleme - danışma - yönlendirme işini yapmaktır. Belediye bünyesinde çekilen fotokopi ve ozalit işlemlerini takip etmek, tüm odacıların kontrolünü sağlamak, Belediye merkez binası içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmek, personelinin çalışmalarını ve performansını denetlemek, mesleki gelişimleri için gerekli ve uygun bulduğu tedbirleri uygulamak, ayniyat saymanı aracılı ile Belediyeye alınan sarf malzemelerinin kontrolü ve koordinesini yapmak, Belediyede yapılacak olan ivazlı ve ivazsız ayni bağışlarla ilgili gerekli işlemleri takip etmekle görevlidir.

Dahili Numaralar

Destek Hizmetleri Sorumlusu: 1192

İlgili Dökümanlar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Hizmet Binaları İşletme, Bakım ve Temizlik Yönetmeliği