Fen İşleri
Müdürlüğü

Mehmet Muhsin
Polat

Elazığ, 1976

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1976 yılında Elazığ’da doğdu. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İBB İSFALT A.Ş.’de Sözleşmeler Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bir süre bu birimde çalıştıktan sonra Uygulama Müdürlüğü’nde yol çizgisi, asfalt serimi, kazı ve yağmur suyu kanalı gibi alt yapı işlerinde uzun yıllar uygulama mühendisi olarak çalıştı.

Bu görevi yürütürken aynı zamanda kalite yönetim sistemleri üzerine çalışmaları oldu. 2006 yılında İSFALT’tan ayrılarak özel sektörde yol inşaat firmalarında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı.

"İş güvenliği uzmanlığı" bulunan M. Muhsin Polat, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Polat, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlar, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasını, birimin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlar, birimin çalışma programını hazırlayıp takip eder. Belediye'nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için araç gereç ve ekip sağlar, Belediye sınırları içerisinde hafriyat işlerinin yürütülmesini takip eder, İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların takip edilmesinde, vatandaşların istek ve şikayetlerini alıp değerlendirir ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletir, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili işleri yürütmekle görevlidir.

Dahili Numaralar

Fen İşleri Kalemi: 1755 - 1757

İlgili Dökümanlar

Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği