Fen İşleri
Müdürlüğü

Dr. Murat Anbarcı
Balıkesir, 1984

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1984 yılında Balıkesir’de doğdu. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümlerinde çift ana dal yaparak lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği İnşaat Yönetimi programında tamamlayarak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı aldı. Eğitim ve öğretim hayatına ara vermeden doktora eğitimine devam etti, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Yönetimi programında doktorasını başarı ile tamamlayarak doktor unvanına hak kazandı. Akademik hayattan kopmayan Anbarcı’nın uzmanlık alanları ile ilgili yayınlanmış birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Meslek hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsfalt A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü’nde Kesin Hesap ve Hakediş Mühendisi olarak başladı, ardından özel sektöre geçerek büyük ölçekli bir yol firmasında Teknik Ofis Mühendisi olarak çalıştı. Özel sektör tecrübesinden sonra İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Yönetimi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne geçiş yaparak, İhale İşleri Şefliği bünyesinde çalışmaya başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirme görevliliği, tüm yapım işleri, mal ve hizmet alımı işlerinin yaklaşık maliyet komisyon üyeliği, ihale komisyon üyeliği, bordür tretuvar işi yapı denetim görevliliği, park yapım ve yenilenmesi işi yapı denetim görevliliği, asfalt serimi işi yapı denetim görevliliği, bina tadilat işleri yapı denetim görevliliği, mal alımı ve hizmet alımı dosyalarının kontrol görevliliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Yatırım Planlama ve Koordinasyon Şefi unvanı ile çalışırken Fen İşleri Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.


Müdürlük Faaliyetleri

Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlar, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasını, birimin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlar, birimin çalışma programını hazırlayıp takip eder. Belediye'nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için araç gereç ve ekip sağlar, Belediye sınırları içerisinde hafriyat işlerinin yürütülmesini takip eder, İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların takip edilmesinde, vatandaşların istek ve şikayetlerini alıp değerlendirir ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletir, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili işleri yürütmekle görevlidir.

Dahili Numaralar

Fen İşleri Kalemi: 1755

İlgili Dökümanlar

Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği