Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Dr. Av. Görgün
Özcan

Konya, 1971

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1971 Yılında Konya/Seydişehir’de doğan Görgün Özcan, ilkokulun ardından Seydişehir İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara’da özel sektör yöneticiliği ve avukatlık yaptı. 1997 yılından itibaren Sultanbeyli’de serbest avukat olarak çalıştı.

2004-2009 Yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi Meclis üyeliği görevini yürüttü. Aynı dönemde Sultanbeyli İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.

2009 Yılında Sultanbeyli Belediyesi’nde Hukuk İşlerinden sorumlu Başkan Danışmanı olarak göreve başladı. Bu görevinin yanı sıra, Hukuk İşleri Müdürlüğü (vekaleten), Teftiş Kurulu Müdürlüğü (vekaleten) ve Sultanbeyli Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir.

Profesyonel iş hayatı ile birlikte, Sultanbeyli Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı ve İHH İnsani Yardım Vakfı Sultanbeyli Yönetim Kurulu Üyesi olarak gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir.

“Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kültür Politikaları ve Kültürel Belediyecilik” tezi ile İşletme master derecesi almıştır. Daha sonra “Klasik Çağda Osmanlı Şehir Sistemi ve Osmanlı Şehirleşmesinde Vakıfların Rolü” başlıklı tezi ile Siyaset Bilimi Doktoru ünvanını kazanmıştır.

“Yerel Kültür Politikası Olarak Kültürel Belediyecilik ve Türkiye AB İlişkileri”, “Yerel Yönetimlerde Optimal Ölçek ve Alan Yönetimi Perspektifinden 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu” ve “Anadolu Selçukluları’nda Şehir Yönetimi ve Yerel Hizmetler” konularında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi’nde (İSDAM) Siyaset Sosyolojisi alanında ve TÜGVA-Fatih Sultan Mehmet Sultan Mehmet Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen Vakıf Okulunda Türkiye’de Yerel Yönetimler konusunda seminerler vermiştir.

Siyasal Partiler ve Demokrasi ve Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi konularında İngilizce’den çeviri çalışmaları yapmıştır. Ayrıca Osmanlı şehirleşmesine vakıfların etkisi konulu kitap çalışması vardır. Akademik çalışmaları Anayasa Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Türk Şehirleşme Tarihi, Vakıflar, Şehir Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Siyasal Teori gibi alanlarda devam etmektedir.

Görgün Özcan evli ve üç çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde, Belediye Başkanı adına Yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterliklerde Belediye Tüzel Kişiliği‘ ni temsil eder; dava açar, açılan davalarda gerekli savunmaları yapar, icra işlemlerini yürütür, Başkanlık makamı ya da Belediyeye bağlı müdürlüklerin tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtir.

Dahili Numaralar

Hukuk İşleri Kalemi: 1414

İlgili Dökümanlar

Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği