İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Tamer
Karataş

İstanbul, 1982

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ümraniye’de okudu. Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde 2004 yılında tamamladı. 2004-2013 yılları arasında özel sektörde şantiye şefi, yönetici mimar ve proje müdürü görevlerinde bulundu. Bu zaman zarfında yurtiçi ve yurtdışı birçok projeye imza attı. Eski eser sınıfındaki birçok yapının röleve-restitüsyon-restorasyon projelerini çizdi. Bireysel olarak; mimari ve uygulama projeleri, mimari görselleştirme, iç dekorasyon proje ve uygulamaları, proje koordinatörlüğü ve yöneticiliği yaptı. Sağlık Bakanlığı 250 yataklı Eyüp Devlet Hastanesi’nin yapım aşamasında proje müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Sultanbeyli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde saha mühendisi olarak, 2014 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde raportör ve 2016 yılında aynı müdürlükte durum ruhsat şefi olarak görev yaptı. 2018 yılı Şubat ayına kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Ruhsat Şefi olarak görevine devam eden Tamer Karataş, Şubat ayı itibariyle Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Çeşitli STK ve derneğe üyeliği bulunan Tamer Karataş, evli ve bir çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

a) Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek,
b) İmar planları ile revizyonu ve tadilatlarını yürütmek ve takip etmek,
c) İmar durumu, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin tasdik çalışmalarını yürütmek ve takip etmek,
d) İmar planları ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını düzenlemek ve takip etmek.
Yapı Ruhsat Süreçleri Rehberi

Dahili Numaralar

Kalem: 1162
Durum Ruhsat Şefi: 1181
Planlama Şefi: 1544
Teknik İşler Şefi: 1359

İlgili Dökümanlar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Dilekçe Örneği
Bilgi Formu
Asansör Boyutları
Ruhsat Evrak Listesi
2019 Yılı Ücret Tarifesi
2019 Yılı Mimari Proje Kapak Örneği (Emsalli)
2019 Yılı Mimari Proje Kapak Örneği (Çekme Mesafeli)
Emsal Hesabı Tablo Örneği
Taks ve Sığınak Hesabı Tablo Örneği