İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Yasir
Ağırman

İstanbul, 1986

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
Yasir Ağırman, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Erzurum, Oltu'lu olan Ağırman, Ortaokulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Lise eğitimini ASFA Kolejinde tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sultanbeyli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde raportör olarak göreve başladı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi – Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevine atanan Yasir Ağırman, 2015 yılı başında da İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atandı. Ağırman evli ve 3 çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

a) Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek,
b) İmar planları ile revizyonu ve tadilatlarını yürütmek ve takip etmek,
c) İmar durumu, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin tasdik çalışmalarını yürütmek ve takip etmek,
d) İmar planları ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını düzenlemek ve takip etmek.
Yapı Ruhsat Süreçleri Rehberi

Dahili Numaralar

Kalem: 1162
Durum Ruhsat Şefi: 1181
Planlama Şefi: 1544
Teknik İşler Şefi: 1359

İlgili Dökümanlar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Dilekçe Örneği
Bilgi Formu
Asansör Boyutları
Ruhsat Evrak Listesi
2018 Yılı Ücret Tarifesi
2018 Yılı Mimari Proje Kapak Örneği (Emsalli)
2018 Yılı Mimari Proje Kapak Örneği (Çekme Mesafeli)
Emsal Hesabı Tablo Örneği
Taks ve Sığınak Hesabı Tablo Örneği