İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Yasir
Ağırman

İstanbul, 1986

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
Yasir Ağırman, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Erzurum, Oltu'lu olan Ağırman, Ortaokulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Lise eğitimini ASFA Kolejinde tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sultanbeyli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde raportör olarak göreve başladı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi – Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevine atanan Yasir Ağırman, 2015 yılı başında da İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atandı. Ağırman evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

- İmar planlarının yapılması
- İmar planı revizyonu ve imar planı tadilatlarının yapılması
- İmar durumu tanzimi
- Yapı tatil zaptı tutulması
- 3194 sayılı kanunun 21. maddesi kapsamında modern şehircilik çalışmalarının yapılması
- 2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması
- Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi gibi uygulama ve çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri kapsamında kalmaktadır.
a- İmar durumu düzenleme
b- İmar kanunu uygulamaları
c- Resmi yazı ve dilekçelerin işleme konması, gereğinin yapılması

Planlama Şefliği;
a- Plan yapım ve inceleme işlerinin yürütülmesi
b- 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını ve değişikliklerin hazırlanması, planlarla ilgili itirazların değerlendirilmesi
c- Resmi yazı ve dilekçelerin işleme konması, gereğinin yapılması

Dahili Numaralar

Kalem: 1162
Durum Ruhsat Şefi: 1181
Planlama Şefi: 1544
Teknik İşler Şefi: 1359

İlgili Dökümanlar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Genel Dilekçe
Ön İnceleme Proje Evrak Listesi
Bilgi Formu
Asansör Boyutları
Ruhsat Evrak Listesi
2016 Yılı Mimari Proje Kapak Örneği (Emsalli)
2016 Yılı Mimari Proje Kapak Örneği (Çekme Mesafeli)
Emsal Hesabı Tablo Örneği