İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

Süheyla
Öztürk

1975, Fethiye

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1975 yılında Fethiye’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Üsküdar’da tamamladı. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına tekstil sektöründe atılan Öztürk sırasıyla Harrani Tekstil, Erteks, Aydın Örme firmalarında sistem analistliği, planlama şefliği, üretim müdür yardımcılığı, bütçe uzmanlığı gibi görevlerde bulundu. 2013 yılında Sultanbeyli Belediyesi Strateji Müdürlüğü bünyesinde otomasyon projesinde göreve başladı. Projenin tamamlanmasını müteakiben Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde görev aldı. Öztürk ayrıca birçok sivil toplum örgütünde çeşitli görevler almaktadır. 2019 Mayıs ayın da İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne getirilen Öztürk, orta düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk annesidir.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediyenin, işgücü planlaması ve organizasyonunu düzenler, performans ve personel kariyer sistemi, hizmet içi eğitimler vb. faaliyetleri üst yönetimce belirlenmiş çalışma ortamlarını hazırlar, organize eder ve yürütür. Çalışanların kurum içinde ve kurum dışındaki davranışlarında halkla olan ilişkilerini düzenler, eleman seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, işgücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programlarını, planlar ve uygular, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenler, belediye personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik yayınlardan ve faaliyetlerden yararlanılmalarını sağlar. İş huzuru ve çalışma barışı, hizmette kalite ve verimlilik, Eğitimin hizmet kalitesindeki önemi, görevleri arasında her zaman ilk sırada yer alır.

Dahili Numaralar

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kalemi: 1188

İlgili Dökümanlar

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği
Belediye Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Yönetmeliği