İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü

İbrahim
Kurukol

Erzincan, 1965

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
İbrahim Kurukol, 1965 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyattan mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Tarım Teknikerliği ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Memuriyet hayatına 1987 yılında başlayan Kurukol, 1997 yılında naklen atandığı Kartal Belediyesi Personel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde 8 yıl görev yaptı. 2004 yılında Sultanbeyli Belediyesine naklen geçiş yaptı. O tarihten itibaren Sultanbeyli Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Kurukol, evli ve beş çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediyenin, işgücü planlaması ve organizasyonunu düzenler, performans ve personel kariyer sistemi, hizmet içi eğitimler vb. faaliyetleri üst yönetimce belirlenmiş çalışma ortamlarını hazırlar, organize eder ve yürütür. Çalışanların kurum içinde ve kurum dışındaki davranışlarında halkla olan ilişkilerini düzenler, eleman seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, işgücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programlarını, planlar ve uygular, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenler, belediye personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik yayınlardan ve faaliyetlerden yararlanılmalarını sağlar. İş huzuru ve çalışma barışı, hizmette kalite ve verimlilik, Eğitimin hizmet kalitesindeki önemi, görevleri arasında her zaman ilk sırada yer alır.

Dahili Numaralar

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kalemi: 1188

İlgili Dökümanlar

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği
Belediye Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Yönetmeliği