Özel Kalem
Müdürlüğü

Erkan
Dinç

Erzincan, 1983

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1983 yılında Erzincan da doğdu. İlkokulu Erzincan da, ortaokul ve liseyi Sultanbeyli de okuduktan sonra 1999 yılında Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne başladı. 2003 – 2007 yılları arasında özel sektörde saha mühendisliği ve şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında göreve başladığı Sultanbeyli Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğü bünyesinde raportörlük ve Durum Ruhsat Şefi olarak görev yaptı. 2012 Haziran ayında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak göreve başlayan Dinç, bu süre zarfında başarılı çalışmalara imza attı. Görev yaptığı süre içerisinde İmar mevzuatı ve imar uygulamaları konusunda birçok seminer ve çalıştaya katıldı. 2015 yılı Ocak Ayı’na kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine devam eden Erkan Dinç, Ocak ayı itibariyle Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Erkan Dinç evli ve iki çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; çeşitli toplantılar düzenlemek, Belediye birimlerinin aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, Belediyeye ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak için gerekli düzenlemeler yapmak, Başkanın çalışma programını düzenlemek, Halk günlerinde başkanı ziyarete gelen vatandaşların gerekli kayıtları tutarak şikayet, dilek ve önerilerin ilgili birime gönderilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmak. Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmak. Başkan, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları Şoförleri ile Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanlarının, Yönetici Asistanlarının iş ve işlemlerini takip etmekle görevlidir.

İlgili Dökümanlar

Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği