Özel Kalem
Müdürlüğü

Tamer
Karataş

İstanbul, 1982

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ümraniye’de okudu. Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde 2004 yılında tamamladı. 2004-2013 yılları arasında özel sektörde şantiye şefi, yönetici mimar ve proje müdürü görevlerinde bulundu. Bu zaman zarfında yurtiçi ve yurtdışı birçok projeye imza attı. Eski eser sınıfındaki birçok yapının röleve-restitüsyon-restorasyon projelerini çizdi. Bireysel olarak; mimari ve uygulama projeleri, mimari görselleştirme, iç dekorasyon proje ve uygulamaları, proje koordinatörlüğü ve yöneticiliği yaptı. Sağlık Bakanlığı 250 yataklı Eyüp Devlet Hastanesi’nin yapım aşamasında proje müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Sultanbeyli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde saha mühendisi olarak, 2014 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde raportör ve 2016 yılında aynı müdürlükte durum ruhsat şefi olarak görev yaptı. 2018 yılı Şubat ayına kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Ruhsat Şefi olarak görevine devam eden Tamer Karataş, Şubat ayı itibariyle Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Çeşitli STK ve derneğe üyeliği bulunan Tamer Karataş, evli ve bir çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; çeşitli toplantılar düzenlemek, Belediye birimlerinin aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, Belediyeye ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak için gerekli düzenlemeler yapmak, Başkanın çalışma programını düzenlemek, Halk günlerinde başkanı ziyarete gelen vatandaşların gerekli kayıtları tutarak şikayet, dilek ve önerilerin ilgili birime gönderilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmak. Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmak. Başkan, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları Şoförleri ile Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanlarının, Yönetici Asistanlarının iş ve işlemlerini takip etmekle görevlidir.

İlgili Dökümanlar

Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği