Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

Dursun Ali
Kaba

Trabzon, -

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
-

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine; kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapar ve belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılır. Ayrıca, Başkanlık Makamının emri ve onayı ile tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür.

Dahili Numaralar

-

İlgili Dökümanlar

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği