Yazı İşleri
Müdürlüğü

İbrahim
Kurukol

Erzincan, 1965

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
İbrahim Kurukol, 1965 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyattan mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Tarım Teknikerliği ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Memuriyet hayatına 1987 yılında başlayan Kurukol, 1997 yılında naklen atandığı Kartal Belediyesi Personel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde 8 yıl görev yaptı. 2004 yılında Sultanbeyli Belediyesine naklen geçiş yaptı. O tarihten itibaren Sultanbeyli Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Kurukol, evli ve beş çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Meclisi‘nin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, belediye meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Dahili Numaralar

Yazı İşleri Şefi: 1428 Meclis Kalemi: 1430 Encümen Kalemi: 1429 Yazı İşleri Kalemi: 1428

İlgili Dökümanlar

Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Arşiv Yönetmeliği