Yazı İşleri
Müdürlüğü

Bayram
Ekşi

Muş, 1965

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
1965 yılında Muş‘ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Muş‘ta, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi‘nde tamamladı. Özel sektörde Planlama Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve kendi kurduğu işletmenin yöneticiliğini yaptı. Sultanbeyli Belediyesi‘nde Hesap İşleri Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Yazı işleri Müdürlüğü yaptı. Evli ve beş çocuk babası olan Bayram Ekşi halen Sultanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Meclisi‘nin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, belediye meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Dahili Numaralar

Yazı İşleri Şefi: 1428 Meclis Kalemi: 1430 Encümen Kalemi: 1429 Yazı İşleri Kalemi: 1428

İlgili Dökümanlar

Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Arşiv Yönetmeliği