Zabıta
Müdürlüğü

Abdulkadir
Çapanoğlu

-, -

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
-

Müdürlük Faaliyetleri

Beldenin düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasının gerektirdiği tedbirleri almak ve uygulamaları gerçekleştirmek, Belediye‘nin çeşitli birimleri ile koordinasyon halinde özel kolluk gücü olarak ekibinin görev yapmasını takip etmek ve ekibinin çalışmalarını planlamak, sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini organize etmek ve birimin iş durumunu göz önünde bulundurarak gerekli ekipleri oluşturmakla görevlidir.

Dahili Numaralar

Zabıta Kalemi: 2701-2747

İlgili Dökümanlar

Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği