Benim de Projem Var

Başarılı bir proje, iyi bir fikir ve iyi bir planlamadan oluşmaktadır. Kentimizin gelişimine ve proje fikrinize katkı sağlayabilmemiz için aşağıdaki soruları yanıtlamanız bizim için değerlidir.1.1 - Proje ile gerçekleştirmek istediğiniz amaç nedir? (Bu hedef, bölgenizdeki bir sorunun çözümüne ya da eksikliğin giderilmesine katkı sağlamaya yönelik olabileceği gibi herhangi bir konuda toplumun farkındalığını artırmaya yönelik de olabilir.) Minimum 500 karakter


1.2 - Projeniz bir soruna yönelik ise bu sorun nedir ve nereden kaynaklanmaktadır? Minimum 500 karakter


1.3 - Proje faaliyetlerinden faydalanacak kişi ve sosyal gruplar hangileridir? (Örn: İlköğretim öğrencileri, Ev hanımları, Bedensel engelliler vs.) Minimum 500 karakter


1.4 - Sorunun giderilmesi için hangi faaliyetler gerçekleştirilmelidir? Sizin sunacağınız projede bu faaliyetlerden hangisi ya da hangileri yer alacaktır? Minimum 500 karakter


1.5 - Sunacağınız projenin tahmini uygulama süresi nedir? (Projeniz için en uygun zamanı belirlerken mevsim şartları, bayram ve tatiller gibi faaliyetlerinizi olumsuz etkileyebilecek hususları göz önünde bulundurunuz.) Minimum 500 karakter


1.6 - Projenin hayata geçirilmesi halinde sizin sunacağınız katkılar neler olacaktır? Minimum 500 karakter


1.7 - Projenin sunacağı fayda nedir, tahmini olarak kaç kişi bu faydadan yararlanacaktır? Söz konusu faydanın sağlandığı hangi yöntem ile ölçülecektir? Minimum 500 karakter


1.8 - Planladığınız faaliyetleri gerçekleştirebilmeniz için elinizdeki imkanların yetersiz kalması halinde sizinle aynı hedefe yönelik çalışabilecek gönüllü ortaklarınız var mı? (Kişiler, STK’lar, Üniversiteler, Kamu kurumları vs.) Minimum 500 karakter


1.9 - Gerçekleştirmek istediğiniz faaliyeti bireysel olarak yapmanızın önündeki engeller nelerdir? Minimum 500 karakter


1.10 - Benzer projeleriniz ya da gerçekleştirdiğiniz proje faaliyetleriniz oldu mu? (Bu projelerin isimleri, içerikleri, süresi ve kimler tarafından gerçekleştirildiği hakkında kısaca bilgilendirme yapınız.) Minimum 500 karakterİlçemizin gelişimi için teklif edilecek çalışmaların ulusal ve uluslararası projelerde kabul görmüş, mantıksal bütünlük özelliğine sahip olması gerekmektedir.

Projelerinizin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için kamu yararı gütmesi, uygulanabilir olması ve sosyal yönü güçlü olması gerekmektedir.

Sunulan projenin her aşaması yukarıdaki formda yer alan tüm soruları cevaplayan nitelikte ve yeterlilikte olmalıdır.

"Benim de Bir Projem Var" çalışması Belediyemizin bir finansman destek çağrısı değildir. Yeni hizmet ve proje çalışmalarına ilçe sakinlerinin katılımının sağlanmasını amaçlamaktadır.