Ruhsat İşlemleri

5393 sayılı belediye kanunu 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu 394 sayılı hafta tatili kanunu ile 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden düzenlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları üç guruba ayrılmıştır.

1- Gayri Sıhhi Müesseseler
Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

1-a İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler (Kapsam)

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar veremeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

1-b Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler (Kapsam)

Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

İstenen evraklar için Tıklayınız...
Başvuru Formu için Tıklayınız...

2- Sıhhi İşyerleri (Kapsam)

Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır.

İstenen evraklar için Tıklayınız...
Başvuru Formu için Tıklayınız...

3- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

İstenen Evraklar için Tıklayınız...
Başvuru Formu için Tıklayınız...

Hafta Tatili

394 Sayılı kanuna göre düzenlenir.

İstenen Evraklar için Tıklayınız...